Mogući efekti od oslobađanja čestica u vodeni stupac

Pitanje iz upitnika:
12.01 - the potential effects of particle-laden plumes in the water column

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Grupa
12. Utjecaji na kvalitet vode