Mjerenje koncentracije štetnih tvari u zraku na mjestu testiranja i osiguranje od širenja

Pitanje iz upitnika:
17.12 - measurements of concentrations of harmful substances in the air at the site and ensure preventing of spreading them

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakvo

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada