Kemijska stabilnost rudničkog otpada

Pitanje iz upitnika:
17.02 - mining waste stable chemically

Odgovor dat u upitniku:
Stable

Prevod odgovora:
Stabilna

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada