Geotehnička stabilnost rudničkog otpada

Pitanje iz upitnika:
17.01 - mining waste geotechnical stability

Odgovor dat u upitniku:
Stable

Prevod odgovora:
Stabilna

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada