Emisije plinova pri izgaranju goriva stacioniranih i pokretnih uređaja

Pitanje iz upitnika:
13.02 - gas emissions from the combustion of fuels in stationary and mobile sources

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

Grupa
13. Utjecaji na kvalitet zraka