Curenje ili prosipanje opasnih tvari – otpuštanje toksičnih ruda, goriva ili drugih opasnih materijala; curenje ulja ili hidrauličnih tekućina iz strojeva

Pitanje iz upitnika:
17.04 - Hazardous substances leakage or spillage – release of toxic ore, fuel and other hazardous material; oil or hydraulic fluid leaks from machinery

Odgovor dat u upitniku:
Those have to be controlled.

Prevod odgovora:
Treba biti kontrolisano.

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada