Buka na površini

Pitanje iz upitnika:
13.03 - noise at surface

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

Napomena: Pitanje je vjerovatno u pogrešnoj kategoriji. Tako je i u originalnom dokumentu

Grupa
13. Utjecaji na kvalitet zraka