Hvala vam!
Na 18. sjednici Općinskog vijeća Vareš načelnik Zdravko Marošević je "uz službeno saopštenje informisao javnost da se od aktivnosti projekta VAMOS na području naše općine odustalo..." Od aprila ove godine, u sklopu projekta VAMOS, u vareškom jezeru Nula bilo je planirano testiranje i monitoring...
Kako zakon kaže
Kako je jezero Nula okruženo bivšim rudnikom Smreka koji je procesom privatizacije postao privatno vlasništvo građani Vareša uglavnom smatraju da nemaju nikakva prava na jezero Nula. Prema Zakonu o vodama FBiH " Vode su opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije,...
Dok nije kasno
Molimo predstavnike Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš, Federalni zavod za geologiju, Općinskog načelnika, Općinsko vijeće, te sve institucije i građane da preispitaju podršku testiranju VAMOS projekta u Varešu imajući u vidu: da bi i samo testiranje bagera za podvodno rudarenje zbog...
Strani jezik
Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš je do sada, ako izuzmemo VAMOS testiranje, djelovala u interesu općine Vareš i promovirala niz ekoloških aktivnosti. Vjerujemo da prijavljivanje na VAMOS projekat nije imalo loše motive nego je vrlo vjerovatno rezultat potpunog nerazumjevanja dokumenta iz...
Puštanje čudovišta u jezero Nula
Od aprila 2018. godine u jezeru Nula u Varešu planira se vršiti testiranje prototipa bagera za podvodno rudarenje. Građanima Bosne i Hercegovine, prvenstveno Vareša VAMOS testiranje je predstavljeno kao "EU megaprojekat" koji "Zamrli Vareš vraća u život". Ali naprotiv... VAMOS garantuje zagađenje...