Otvoreno pismo Općinskom vijeću Vareš
Dana 31.10.2019. godine na sjednici Općinskog vijeća Vareš, kao prva tačka dnevnog reda, Prijedlog... o davanju saglasnosti na... mogućnosti izgradnje minihidroelektrane... na rijeci Tribija u općini Vareš, nije usvojen od strane Općinskog vijeća Vareš. Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog...
Otvoreno pismo Općinskom vijeću Vareš
Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Vareš, molimo vas da ne odobrite izgradnju minihidroelektrane na rijeci Tribiji. Da bi proizvele skoro pa zanemarivu količinu električne energije, minihidroelektrane od rijeke uzimaju vodu, narušavaju prirodu rijeke, a zatim pod krinkom obnovljivih...
Hvala vam!
Na 18. sjednici Općinskog vijeća Vareš načelnik Zdravko Marošević je "uz službeno saopštenje informisao javnost da se od aktivnosti projekta VAMOS na području naše općine odustalo..." Od aprila ove godine, u sklopu projekta VAMOS, u vareškom jezeru Nula bilo je planirano testiranje i monitoring...
'Ko nije pit'o, nije ni dobio
U odgovoru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona na upit UGSR Vareš u vezi izdavanja saglasnosti za testiranje VAMOS bagera u jezeru Nula u Varešu, nakon navoda važećih zakonskih propisa, ministar Himzo Smajić kaže: "Citiranim pravilnikom regulisano je da...
Otvoreno pismo načelniku Općine Vareš
Nakon što su i mediji prepoznali problem i besmislenost testiranja alternativne metode rudarstva u bivšem rudniku u kojem ta metoda nije ni primjenjiva i koje bi sasvim sigurno negativno utjecalo na Vareš, gospoda koja je VAMOS projekt dovela u Vareš i koja od samog početka zna za rizike testiranja sakrila se i odlučila da ne daje izjave za medije nego da načelnika Općine Vareš postavi za glasnogovornika. Zavadi pa vladaj...
Otvoreno pismo delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Vareš je gradić u centralnoj Bosni, nekadašnji rudarski i industrijski centar, jezgro društvenog razvoja, zajedništva i solidarnosti. Već decenijama trpi zapuštenost i zanemarenost zbog rušilačke, pljačkaške tranzicije koja je uništila izvore dostojanstvenog rada i osiromašila cijelu zajednicu...
Apsurd
U dokumentu Strategija razvoja općine Vareš 2017-2026. godine upozoreno je na problem rudničkih voda na području općine Vareš. U istom pasusu nalazi se i reklama za projekat VAMOS koji bi sasvim sigurno umnožio problem i dodatno odgodio zacjeljivanje rana bivšeg rudnika Smreka. Vjerovatno ne postoji...
Snimljeno je, dakle postoji
Par napomena: Ne planira se vršiti podvodno miniranje. Radi se o bageru koji bi frezao po dnu jezera, ruda bi se zatim ispumpavala na površinu, a voda i jalovina vraćale u jezero. Jezero Nula je jezero već 25 godina, a rudnik Smreka je i službeno bivši već 21 godinu. Kao i sve površinske vode koje...
Prevod na naš
Kako je ¡VAMOS! potpuno nova tehnologija i tek treba biti testirana, potrebni su naučni podaci da bi se ustanovilo najbolje područje primjene i potencijalni učinci na okoliš. Također, neophodno je da se odgovori na pitanje u kojim područjima je iVAMOS! tehnologija isplativija metoda eksploatacije u...
Izdvojeno iz upitnika "Mine site data collection - Smreka, Vareš". Čitav upitnik i odgovore koji su dati možete naći u priloženom pdf dokumentu.
Kako zakon kaže
Kako je jezero Nula okruženo bivšim rudnikom Smreka koji je procesom privatizacije postao privatno vlasništvo građani Vareša uglavnom smatraju da nemaju nikakva prava na jezero Nula. Prema Zakonu o vodama FBiH "Vode su opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije...
Dok nije kasno
Molimo predstavnike Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš, Federalni zavod za geologiju, Općinskog načelnika, Općinsko vijeće, te sve institucije i građane da preispitaju podršku testiranju VAMOS projekta u Varešu imajući u vidu: da bi i samo testiranje bagera za podvodno rudarenje zbog...
Strani jezik
Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš je do sada, ako izuzmemo VAMOS testiranje, djelovala u interesu općine Vareš i promovirala niz ekoloških aktivnosti. Vjerujemo da prijavljivanje na VAMOS projekat nije imalo loše motive nego je vrlo vjerovatno rezultat potpunog nerazumjevanja dokumenta iz...
Puštanje čudovišta u jezero Nula
Od aprila 2018. godine u jezeru Nula u Varešu planira se vršiti testiranje prototipa bagera za podvodno rudarenje. Građanima Bosne i Hercegovine, prvenstveno Vareša VAMOS testiranje je predstavljeno kao "EU megaprojekat" koji "Zamrli Vareš vraća u život". Ali naprotiv... VAMOS garantuje zagađenje...